Tematikus munkacsoport ülés – Nyíregyháza -2018. december 17.

Időpont: 2018. december 17. 10:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Téma: Húsz éves a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény; fogyatékkal élők helyzete az oktatásban és munkaerőpiacon, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Negyedik tematikus munkacsoport ülésünk 2018. december 17-én Nyíregyházán a került megtartásra. A téma annak apropóján került kiválasztásra, hogy 2018. évben húsz éves lett a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény. Ennek megfelelően a rendezvény témája a következőképen került meghatározásra: „Húsz éves a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény; fogyatékkal élők helyzete az oktatásban és munkaerőpiacon, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása”. Az értekezleten képviseltették magukat a témában jártas civil szervezetek, oktatási intézmények, valamint a munkaerőpiac képviselői is. Az ülésen valós nehézségek kerültek megvitatásra, melyekre nézve a résztvevők egymásnak is tanáccsal szolgáltak a körben, hogy ki milyen megoldást látna célravezetőnek.