Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Geszteréd – 2021. június 10.

Időpont: 2021. június 10. 10:00
Helyszín: 4232 Geszteréd, Kossuth u. 80. (Művelődési ház)
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010
A rendezvény célcsoportja: mélyszegénységben élők és romák, nők, idősek
A szervezésben érvényesített szempont:

  • az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása
  • családi kohézió
  • generációs kapcsolatok, valamint azok jelentősége
  • érzékenyítés, egymás elfogadásának közelítése.

A projekt felzárkózási munkatársa kiemelte, hogy a felzárkózás, felzárkóztatás mindenki közös érdeke, így az együttes cél elérése érdekében elengedhetetlen az összefogás. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a projekt során elkészült a Szolgáltatási Út Térkép elnevezésű dokumentum tartalmazza, hogy a megyében milyen szolgáltatási hiányok kerültek feltárásra. A jó együttműködési modellek megoldást jelenthetnek egy-egy problémára. A rendezvényen a civil szervezetek értékteremtő tevékenysége került bemutatásra olyan vonatkozásban, hogy miként lehet a szervezetek segítségével a hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségét előmozdítani. A településen működő Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány egy olyan szervezet, melynek tagjai között a település egyéb civil szervezeteinek tagjai, vezetői, az önkormányzati intézmények dolgozói is megtalálhatóak. A közös cél elérése érdekében a tenni akarás és a közös cselekvés nagyon fontos szerepet játszik a település életében. A Geszteréd Jövőjéért Közalapítvány felkarolja a hátrányos helyzetű családokat, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet végez. A település vezetése nagyon fontosnak tartja, hogy mindenki érezhesse, hogy értékteremtő munkát végez, különösen igaz ez a közfoglalkoztatottakra, akiknek munkája eredményeként a község folyamatosan épül, szépül. A rendezvény szervezése során az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása fontos szempont volt. Közösségépítő foglalkozás (játékpark, népi játszóház és gyöngyfűzés), tanácsadás keretében lehetőség nyílt közvetlen beszélgetésre a célcsoportok tagjaival.
A rendezvényen összesen 56 fő vett részt.