Tematikus munkacsoport ülés – Hodász – 2021. május 31.

Időpont: 2021. május 31. 10:00 óra
Helyszín: 4334 Hodász, Kölcsey Ferenc u. 7-9.
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010


Téma: „Mélyszegénységben élők és romák hátránykompenzációja – cigánypasztoráció”


A rendezvény eredetileg 2020. november 16-án került volna megrendezésre – azonban a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 5.§-a alapján rendezvényszervezési tilalma okán – a tematikus ülés megtartására az eredetileg tervezett időpontban nem volt lehetőség. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet tette lehetővé a rendezvények tartását.
A tizenkettedik alkalommal megszervezésre került tematikus ülésen az egyház társadalmi felzárkózásban betöltött szerepe, feladatvégzése került bemutatásra. Hodász erre kiváló példa, hiszen a cigánypasztoráció gyökerei a településen egészen az 1940-es évekig nyúlnak vissza (Sója Miklós munkássága). Az ülésen elhangzott, hogy a romák társadalmi-gazdasági integrációjának megoldása fontos feladat, majd a szó az ezzel kapcsolatos nehézségekre és a megoldási javaslatokra terelődött. A cigánypasztoráció egy megoldási alternatíva a problémák, hiányok felszámolására, a roma közösségek célirányos lelki gondozásához nyújt (többek között) támogatást. A felzárkózás alapja az oktatás és a munkavállalás lehetősége. Hodász a köztudatban sokak számára olyan településként ismert, ahol magas a mélyszegénységben élők és romák aránya, illetve számottevő a roma fiatalok lemorzsolódása az iskolai oktatásból. Az egyház mindenekelőtt óvodák, iskolák fenntartásával segíti a roma tanulók oktatását. Hodászon a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésében az egyház kiemelkedő szerepet vállal, az oktatási intézményeken kívül működteti a szociális intézményt és idősek otthonát is. A résztvevők megállapították, hogy a felzárkózás sikerességéhez fontos a türelem és a kitartás, hiszen csak így lehet hosszú távú eredményeket elérni. Hodász mintájából arra lehet következtetni, hogy sikert csak akkor lehet elérni, ha erős alapok kerülnek kiépítésre, melyekre lehet építeni. Jó példa erre Sója Miklós, akinek több évtizeden átívelő munkája most érett be, nemzetközi szinten is példaértékű a településen zajló cigánypasztorációs tevékenyég és annak eredményei.