Tematikus munkacsoport ülés – Záhony – 2020. július 16.

Időpont: 2020. július 16. 14:00
Helyszín: 4625 Záhony, Ady Endre u. 35. (Városháza Tanácsterme)
Téma: „Nem csak a fiataloké a világ – szolgáltatások elérése időskorban”
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Záhonyban több önszerveződő, nyugdíjasokból álló szervezet működik, ezért esett a téma kapcsán a választás erre a településre. A kilencedik alkalommal lebonyolításra kerülő tematikus munkacsoport ülésen köszöntőt mondott Záhony Város Önkormányzatának polgármestere. A tematikus munkacsoport ülésen ismertetésre kerültek az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény főbb passzusai (kiemelten az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség tematikája).
Csekk János, a projekt instruktora ismertette a járásban az idősekre vonatkozó demográfiai adatokat. Bemutatásra kerültek a járás statisztikai (demográfiai) jellemzői. A résztvevők megismerkedtek a járásban lévő települések helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott intézkedéseivel (kiemeleten az idős korosztályhoz kapcsolódóan).
Román Demeterné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke előadásában tájékoztatást nyújtott arról, hogy a veszélyhelyzet hogyan hatott az idősek társadalmára, majd megjegyezte, hogy a közösségek összefogása elengedhetetlen. Elnök Asszony előadását követően a megjelent önszerveződő nyugdíjas szervezetek képviselői bemutatták az általuk képviselt szervezeteket.
Az ülésen szolgáltatási hiányként került többek között megfogalmazásra a bentlakásos idősotthonok tekintetében a férőhelyhiány, a digitális kompetenciák hiánya. Kiemelt problémaként azonosították az elmagányosodást. Az ülésen összesen 56 fő vett részt.