Tematikus munkacsoport ülés – Nyírmihálydi – 2020. szeptember 28.

Időpont: 2020. szeptember 28. 10:00
Helyszín: 4363 Nyírmihálydi, Postakör u. 2. (Önkormányzat épülete)
Téma: „Felzárkózó települések program – kezdeti lépések”
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A tizenegyedik alkalommal megszervezésre került ülésen a felzárkózási munkatárs előadásában az összefogás és a párhuzamosságok elkerülésének fontosságára hívta fel a figyelmet. A megyében számos azonos (a célcsoportok felzárkózásának elősegítését) célkitűzést követő program van, ugyanakkor a megvalósítók közötti kommunikáció hiányos vagy nem megfelelő. A felzárkózás sikerességéhez elengedhetetlen a hálózatosodás elősegítése.
A rendezvényen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Tutor Alapítvány segítségével a résztvevők megismerhették a felzárkózó települések hosszú távú programját. (Nyírmihálydi a 1014/2019 (VII.5.) Korm. határozat alapján vesz részt a Felzárkózó Települések Programban.)
A településen fontos szerepet tölt be a Jelenlét Program. A Jelenlét Program és a Felzárkózó Települések Program nem univerzális megoldásokat visz a helyszínre, hanem minden esetben településre szabott segítséget nyújt. A program megvalósítása folyamatos jelenlétet igényel a szociális munkások részéről. Annak érdekében, hogy a program sikeres legyen szükséges a folyamatos kommunikáció a különböző szervezetek között. A program legnagyobb ereje éppen ezért nem a finanszírozásban rejlik, hanem a családok intézményekkel, szakemberekkel, helyi szolgáltatást nyújtókkal történő együttműködésében rejlik.
Az ülés résztvevői megfogalmazták, hogy a felzárkózás folyamatát már kisgyermekkorban el kell kezdeni a szülők bevonásával. Elengedhetetlen továbbá a munkaszocializáció is. A folyamat nélkülözhetetlen eleme az egyéni felelősségvállalás belátására való képesség tudatosítása a célcsoport tagjaiban.
A rendezvény résztvevői elmondták, hogy a lakhatási problémák megoldása kiemelten fontos kérdés. A problémakör szorosan összefügg az iskolai lemorzsolódással, a mentális és testi egészség megőrzésével. Az ülésen összesen 26 fő vett részt.